İnsan Kaynakları


Şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, çalışanlarımız olduğu inancı ve “önce insan” yaklaşımı ile, çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları, iş tatminleri ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz ;

İyi eğitim almış, nitelikli, girişimci, değişime açık, insan kaynağımız ile şirketimizin evrensel bir kuruluş olmasını sağlamak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz ;

Firmamız hedef ve stratejilerinin, bireysel hedeflere dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanlarımızı doğru hedefe yönlendirerek, sahip olunan yetenekleri geliştirerek, organizasyonu sürekli kılmayı amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası ;

İnsan Kaynaklarımızın yönetiminde;

• Kaliteye kaliteli çalışanla ulaşırız.
• Dinamik, yaratıcı, atak, çalışkan insanlar ile çalışmayı hedefleriz.
• Çalışanlarımıza hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeleri için imkanlar sunarız.
• Şirket için olduğu kadar, kişisel olarak da sürekli gelişmeyi benimseriz.
• İnsan Kaynağına yatırım yapmaktan kaçınmayız.
• Sürekli eğitim ve gelişmeyi hedefleriz.
• Takım ruhu ile çalışırız.
• Katılımcı yönetim temel ilkemizdir.
• Amatör ruhla, profesyonelce çalışırız.

Bu prensipler doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonunu sağlayarak organizasyon yapısını dinamik tutmak, çalışanlarımızı mevcut ve gelecekteki değişimleri hazırlamak, kuruluşumuza yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler kazandırmak politikamızdır.

İşe Alma ve Kariyer Geliştirme ;

Doğru çalışan, doğru görev anlayışı ile yürütülen işe alım sürecimizde mülakat ve referans kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.

İşe alım birimine personel talebinin iletilmesinin ardından, gerek veritabanından gerekse ilan aracılığı ile ulaşılan özgeçmişler değerlendirilip, genel niteliklere uygun olan adaylarla mülakat gerçekleştirilmektedir. Mülakat sırasında kurum değerlerine uygunluk, bilgi, beceri ve genel nitelikler açısından yeterli bulunan adaylardan olumlu bulunanlar, ilgili pozisyonun yöneticileri ile tanıştırılıp ve referans kontrolü tamamlandıktan sonra, belirlenen nihai adaya iş teklifi gerçekleştirilmektedir. Adaya yerleştirme süreci ile ilgili bilgi verip, evraklarını teslim etme ve işe başlama aşamasında da destek verilmektedir.